ร้านบ้านนาโซล่าเซลล์เกิดจากการเรียนรู้ จากการทำงานในสายพลังงานแสงอาทิตย์ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสินค้าโดยไม่หยุดอยู่กับที่ โดยได้การพัฒนา
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดต่างๆออกมามากมาย เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า โรงเรียน โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย ลดรายจ่ายในการปักเสา
ร้อยสายไฟ ใน ระยะทางไกล เพื่อสูบน้ำระบบประปาประจำหมู่บ้าน ทั้งยังมีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในบ้านอีกมากมาย รวมถึงการออกแบบระบบ
ร่วมกับผู้ใช้งานจริงเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด คิดถึงโซลล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คิดถึงเรา ร้านบ้านนาโซล่าเซลล์

.
.

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้านพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านให้ความสนใจกันมาก โดยหัวใจหลักของระบบคือ.

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด mono crystalline , poly crystalline 10W 20W 30W 40W 50W 80W 100W 120W 150W 250W 300W 320W สั่งผลิต

น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์

น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์

สวย ประหยัด ได้ประโยชน์ ทั้งงานจัดสวนและจัดสระนำครับ ด้วยน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ รูปทรงแผงโซล่าเซลล์แปลๆก็มี ชนิดหัวน้ำพุก็หลากหลายครับแถมมาให้ด้วย

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราครับ ได้แก่ โคมไฟพร้อมเสาไฟฟ้าตามถนน 10 W,20 W,30,40W ออกแบบตามต้างการ

อุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าเซลล์หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ Deep Cycle,เครื่องแปลงไฟ ฯลฯ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รวมสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ยอดนิยมที่มีผู้สั่งซื้อมายมายจากของร้านบ้านนาโซลล่าเซลล์ โดยมีตัวอย่างให้ชม

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ย้ำขี้...ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก็บน้ำเพื่อการเกษตร

ย้ำขี้...ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก็บน้ำเพื่อการเกษตร

รู้หรือไม? มูลสัตว์ทุก