สำเร็จแล้ว...สร้างแผงโซล่าเซลล์หลากสี

 

       นักวิจัยที่สถาบัน AMOLF ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนากระบวนการในการทำแผงโซลาร์เซลล์แบบปัจจุบันให้มีสีเขียวสดใส และกำลังพัฒนาให้เป็นสีอื่นๆต่อไปอีกด้วย พวกเขาหวังว่าการทำให้แผงโซลาร์เซลล์มีสีสันหลากหลายจะช่วยทำให้ผู้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดชนิดนี้กันมากยิ่งขึ้น

       ทีมวิจัยได้คิดค้นวิธีการพิมพ์ลงบนแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ด้วยท่อนาโนของซิลิกอนที่สามารถกระจายแสงสีเขียวไปยังผู้สังเกต ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ถูกมองเห็นเป็นสีเขียวจากมุมมองที่กว้างมาก แต่ส่งผลให้ประสิทธิภาพต่ำลงราว 10% เนื่องจากไม่ได้ดูดซับพลังงานจากแสงสีเขียว

       “บางคนอาจจะคิดว่าคุณจะทำโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพน้อยลงไปทำไม แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำโซลาร์เซลล์ที่สวยงามขึ้นมากโดยประสิทธิภาพลดลงไปเพียงเล็กน้อย” Verena Neder หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว “วิธีการที่คิดขึ้นใหม่นี้ไม่เพียงสามารถเปลี่ยนสีของแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายดาย แต่ยังทำให้มันเป็นชิ้นงานสถาปัตย์ที่สดใสน่ามองและใช้งานได้อย่างหลากหลาย”

       และเนื่องจากสีสามารถถูกปรับเปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตของท่อนาโน นักวิจัยจึงได้เริ่มวางแผนที่จะสร้างการพิมพ์ที่ทำให้มองเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน หลังจากแม่สีของแสงทั้ง 3 สีคือเขียว แดง น้ำเงิน ได้รับการพัฒนาเสร็จแล้ว พวกเขาก็จะสามารถทำให้เป็นสีอะไรก็ได้ รวมทั้งสีขาวด้วย

       “คุณจะต้องรวมอนุภาคนาโนหลายชนิดเข้าด้วยกัน และถ้ามันอยู่ใกล้กันมากมันสามารถมีปฏิกิริยาต่อกันและจะส่งผลกับสี” Albert Polman นักวิจัยอีกคนที่ AMOLF กล่าว “การทำให้เป็นสีขาวเป็นงานที่ยากเอาเรื่องทีเดียว”

 

       เทคโนโลยีนี้ยังอาจสามารถนำไปทำโซลาร์เซลล์แบบวางซ้อนกันหลายชั้นได้ โดยแต่ละชั้นทำการปรับให้ดูดซับเฉพาะบางช่วงของแถบสเปกตรัมแสงซึ่งในทางทฤษฎีสามารถให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานได้ถึง 30% เมื่อพิจารณาจากในตลาดปัจจุบันแผงโซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพราว 20% หากทำได้สำเร็จก็อาจพลิกโฉมวงการได้เลยทีเดียว