เรียกเก็บค่า Back Up ผู้ผลิตไฟใช้เอง เดือน ก.ย.นี้