น้ำบาดาลฉุกเฉิน...ขุดเสร็จใน 15 นาที

แสดงวิธีการหาน้ำสะอาดใช้ในยามฉุกเฉิน เหมาะสำหรับพื้นที่ดินไม่แข็งมากเช่นดินทราย ดินร่วนและโคลน โดยการใช้ปั๊มน้ำที่ผลิตขึ้นเองจากท่อ PVC และ อุปกรณ์เจาะหน้าดิน ตามคลิปเลยครับ

 

 

เครดิต Youtube ช่อง Breath Taking Videos