เคล็ดลับน่ารู้ - วิธีป้องกันน้ำเดือดล้นภาชนะเวลาต้ม

 

 

       เวลาต้มน้ำ หรือต้มน้ำแกง พอต้มจนเดือดแล้ว น้ำจะมีฟองปุดๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่ฟองเหล่านี้จะสูงจนล้นออกมาจากหม้อ รายการเคล็ดลับน่ารู้โลกหุ่นขอแนะนำวิธีการแก้ และป้องกันน้ำเดือดล้นภาชนะเวลาต้มด้วยวัสดุใกล้ตัวง่ายๆ

 

 

       ให้เอาทัพพีหรือตะหลิววางคั่นไว้บนกลางปากหม้อ โดยหงายด้านตักขึ้น ซึ่งคอของทัพพีหรือตะหลิวควรมีลักษณะงอลงไปในปากหม้อเล็กน้อย ก็จะช่วยลดไม่ให้ฟองน้ำเดือดสูงจนล้นออกจากปากหม้อได้

       ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อเราคั่นปากหม้อ จะทำให้พื้นที่บริเวณปากหม้อเล็กลง จึงช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้เมื่อเกิดฟอง ฟองจะแตกง่าย ป้องกันฟองก่อตัวจนใหญ่เกินปากหม้อ