ครั้งหนึ่ง..ในหลวง ร.9 ทรงกริ้ว ในหลวง ร.8 จนนำเรื่องไปทูลสมเด็จย่า!!

 

 

       วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวถึงความสนิทสนมของในหลวง ร.๘ หรือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และในหลวง ร.๙ หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้นทรงพระเยาว์ ที่พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับพระเชษฐาเป็นอย่างมาก ดั่งบทความจากหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

       ซึ่งจากบทความเรื่องราวในครั้งนั้น เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงแรก โดยบทความดังกล่าวได้ถูกเขียนไว้ว่า

 

 

       "เมื่อไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆ เราจะพูดภาษาไทยด้วยกัน เมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแล้ว พี่น้องทั้งสามคนจะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยกัน แต่จะพูดภาษาไทยกับแม่เสมอไป เมื่อข้าพเจ้าไปกราบทูลสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530 ทรงเล่าขึ้นมาเองว่า คงเป็นเมื่อไปถึงโลซานน์ใหม่ๆ พระองค์ชาย หรือ ในหลวงร.๘ ชอบล้อว่า "จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก ฮู ๆ ๆ" ทรงเล่าว่า "เรารำคาญและโกรธ" จึงไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็แนะนำให้หาอะไรไปล้อบ้างซิ เช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชาย ทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่ ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นมาแต่กำเนิดหรือมาเป็นเอาภายหลัง พระองค์เล็กพยายามเอาเรื่องนี้ไปล้อ แต่พระองค์ชายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างไรเลย"

 

       จากส่วนหนึ่งในหนังสือ "เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์แด่พระอนุชาผู้เป็นที่รักยิ่ง