โลกตะลึง!!...ประเพณี ฆ่าหมู่คนแก่นับ100 ด้วยวิธีสุดพิสดาร