ย้ำขี้...ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก็บน้ำเพื่อการเกษตร

 

 

การย่ำขี้ เพื่อ ฟื้นฟูสภาพดิน

       ย่ำขี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดิน โดยใช้มูลสัตว์มาโรยหน้าที่นาหรือพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ แล้วช่วยกันย่ำจนเป็นเนื้อดินเดียวกัน ก็จะได้ดินที่อุดมสมบูรณ์ในการทำนาหรือปลูกพืชอื่นๆต่อไป 

 

 

 

การย่ำขี้ เพื่อ ช่วยยาบ่อน้ำลูกรัง

       บ่อลูกรังที่ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ด้วยวิถีปราญช์ชาวบ้าน ย้อนรอยบรรพบุรุษ ด้วยการ “ย่ำขี้” เป็นการยาบ่อลูกรังให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ โดยใช้ขี้วัวขี้ควายผสมน้ำและยาให้ทั่วบ่อเพื่อป้องกันน้ำซึมออก

 

 

       ในขี้มีจุลินทรีย์ที่จะแทรกเข้าไปอุดช่องว่างในเนื้อดิน ทำให้ดินแน่น และทำให้เกิดหนอนแดง ไรแดง แพลงตอนพืช ซึ่งเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลา ช่วยสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์