แผงโซล่าเซลล์

 

เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline Silicon หรือ Mono Crystalline Silicon ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่นที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 1843 และได้รับรองมาตรฐาน IEC 61215 Crystalline silicon terrestrialphotovoltaic (PV) modules-Design qualification and approval รับรองมาตรฐาน มอก. 2580 และได้รับรองมาตรฐานIEC 61730 Photovoltaic (PV)module safety qualification โดยมีรายงานผลการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และได้รับการรับ ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS18001:2007,TISI18001:2011


แผงโซล่าเซลล์ 5     W ราคา        สั่ง1-10 แผ่น  300    บาท       สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 10   W ราคา     สั่ง1-10 แผ่น    600     บาท        สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 20  W ราคา        สั่ง1-10 แผ่น  950     บาท        สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 50  W ราคา       สั่ง1-10 แผ่น  2,000     บาท      สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 80  W ราคา        สั่ง1-10 แผ่น  3,200     บาท      สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 120  W ราคา      สั่ง1-10 แผ่น  4,400     บาท      สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 150  W ราคา      สั่ง1-10 แผ่น  6,000      บาท     สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 250  W ราคา     สั่ง1-10 แผ่น  9,250         บาท    สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 300  W ราคา       สั่ง1-10 แผ่น  11,100     บาท    สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 320  W ราคา       สั่ง1-10 แผ่น  11,840     บาท    สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

แผงโซล่าเซลล์ผลิตในจีน

 

แผงโซล่าเซลล์ 250 W ราคา     1 แผ่น  6500   บาท    10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 300 W ราคา     1 แผ่น  8000  บาท    10 ขึ้นไป ลด 3%

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

สนใจติดต่อ 09-1130-2524 ,085-086-5464 นรินทร์

โซล่าเซลล์ 

 

สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์

                   ในการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์เราควรมีความรู้ก่อนที่จะติดตั้ง เป็นพื้นฐานการดูว่าร้านที่เราจะติดตั้งด้วยนั้นให้ข้อมูลกับเราว่ามี        ความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือแค่มาหลอกขายพอได้เงินก็หายเข้าป่าโดยเห็นแม้เงา เราจะมีการต้องมีความรู้ในด้านไดบ้าง

1.ใช้ทำอะไร

2.ใช้มากน้อยแค่ไหน

3.ติดตั้งยังไง

4.เลือกซื้อยังไง

5.ดูแลส่วนไหน

 

1.ใช้ทำอะไร หมายถึงการใช้งานของเราว่าเราจะเอาชุดพลังงานแสงอาทิตย์ จะนำไปใช้กับอะไรบ้าง เช่น สูบน้ำ แสงสว่าง หุงข้าว ตู้เย็น พัดลม แอร์ อุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมาย ส่วนรายละเอียดของกำลังไฟฟ้าว่า ตูเย็น หม้อหุงข้าว พัดลม แอร์ กินกระแสไฟเท่าไหร่นั้นจะช่างติดตั้งส่วนมากจะมีข้อมูลอยู่แล้วสามารถสอบถามข้อมูลได้เลย

 

2. ใช้มากแค่ไหน คือเป็นบอกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของเราต่อวันนั้นมากน้อยแค่ไหน เช่น หลอดไฟ 10 หลอดเปิด 10 ชั่วโมง ตู้เย็น 1 ตัวทีวี 32” LCD  .ใช้งานต่อวันกิชั่วโมงต่อวัน

 

3. ติดตั้งยังไง หมายถึง การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เราจะติดตั้งเพื่อใช้งานแบบไหน เราจะใช้ แบบ ออนกริต (ออนกริต เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ร่วมกันกับไฟของการไฟฟ้าโดยเอาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อไปลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่มีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟ)  ชุดออฟกริต (เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันกันไฟของการไฟฟ้าแต่สามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องปั้นไฟได้อาจเอาระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสำรองไฟภายในบ้านก็ได้โดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บพลังงาน) ในส่วนการติดตั้งบนหลังคาเป็นหัวใจในการผลิตไฟฟ้าหากติดตั้งไม่ถูกต้องตามค่ามาตรฐานของมุม ที่ถูกต้องเราจะได้ค่าพลังงานที่น้อยกว่าที่เราคาดการไว้ทำให้เงินที่เราลุงทุนไปนั้น

ไม่คุ้มค่ากับที่เสียไป ช่างบางคนเอาความง่ายในการทำงานของตัวเองเป็นหลัก มุมติดตั้งบางมุมที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ แต่ก็ติดเพราะต้องการยอดเงินในการติดตั้งโดยไม่มองความถูกต้องของการทำงาน  แต่ในกรณีที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดเองเราก็ต้องบอกว่าติดมุมนี้จะมีผลอย่างไร (ไม่ใช้หลับหูหลับตาทำ)

     4.เลือกซื้อยังไง ในการเลือกซื้อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีอุปกรณ์ หลัก แผงโซล่าเซลล์, โซล่าชาร์จเจอร์, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่

แผงโซล่าเซลล์ แบ่งออกเป็น  

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mon crystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ำหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%แต่ส่วนมากตามบ้านชอบใช้แผง เซลล์ผลึกเดี่ยว(ชอบเรียกกันว่าแผงโมโน) ผลึกรวม(ชอบเรียกกันว่าแผงโพลี่)เพราะหาซื้อได้ง่ายและมีความทนทานไม่แตกง่าย ติดตั้งง่ายอายุการใช้งานนานมากกว่า25ปีในการตรวจสองแผงโซล่าเซลล์เบี่ยงต้นในการเลือกซื้อจะต้องคำนึงถึง มาตรฐานการผลิตว่ามีระบบไดรองรับบ้าง เช่น OHSAS, ISO 9001, ISO 14001 ,TUV, มอก. เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังต้องดูว่าที่แผงโซล่ามีรอยแตกของเซลล์พลังงานหรือไม่ มีฟองอากาศในแผงและตามขอบหรือไม่กรอบที่ยึดแผงและสายแน่นหรือไม่ สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์ของเรามีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด เพราะทางผู้เขียนเองเคยมีประสบการณ์ในการซื้อแผงที่ไม่มีคุณภาพเป็นสาเหตุทำให้ไฟที่ผลิตได้หายไปกว่าครึ่งจึงได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันให้ผู้สนใจได้รับรู้ ในส่วนของงานรับประกันแผงโซล่าเซลล์นั้นบางบริษัทกล้ารับประกันคุณภาพแผงโซล่าเซลล์ของตัวเองถึง 25 ปี แต่เราต้องขอรายละเอียดในการรับประกันมาดูก่อนการตัดสินใจก็ได้นะครับหากจะพูดถึงการรับประกันแล้วบริษัทที่บอกว่าตัวเองรับประกันนานหลายปีแต่พอขายของให้ไม่นานกับปิดตัวลงแล้วเราจะไปเอาประกันกับใครอันนี้ก็น่าคิดนะครับ ในส่วนของผมเองขอบอกเลยนะครับว่า ถูกและดีไม่มีในโลก

โซล่าชาร์จเจอร์  เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าทีก็เรียกโซล่าชาร์จเจอร์นั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบเลยก็ว่าได้ เพราะหากมีการทำงานที่ผิดพลาดแล้วละก็ระบบทั้งหมดก็จะรวนไปด้วย จึงต้องเลือกใช้ชาร์จเจอร์ให้เหมาะกับระบบที่ใช้เพื่อการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดี แบ่งออกเป็นระบบ PWM ,MPPT ที่ใช้กันส่วนมากข้อแตกต่างของสองระบบนี้หาข้อมูลเองนะครับสำรับคนที่สนใจแต่ผมจะบอกว่า สองตัวนี้MPPT แพงและดีกว่า แต่ส่วนมากคนชอบใช้ PWM มากกว่าเพราะถูกกว่ามากแต่ได้ไฟน้อยกว่าMPPTหากพูดกันตรงๆโซล่าชาร์จเจอร์ไม่ค่อยมีปัญหากับระบบเท่าไหร่นะครับ แต่ที่สำคัญนะครับคือเงินในกระเป๋าเรานะครับ

อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์มีในท้องตลาดอยู่ 2 ระบบคือ

 

อินเวอร์เตอร์แบบ pure sine wave (Pure sine wave inverter)

เป็นระบบให้รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าออกเป็น รูปคลื่นซายน์ ( Sine wave ) มีประสิทธิภาพดี เหมาะกับการใช้งาน ทั่วไป หรืองานที่ต้องการ คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าสูงซึ่งใช้ได้เหมือนไฟของการไฟฟ้าเลย เช่น ทีวิ พัดลม หลอดไฟ ตู้เย็น ปั๊มน้ำ ฯลฯ  แต่ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของอินเวอร์ แต่ราคาก็แพงตามคุณภาพนะครับ

 

อินเวอร์เตอร์แบบ Modified sine wave หรือ Step wave (Modified sine wave inverter)

คือรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าออกเป็น รูปคลื่นสี่เหลี่ยม( Step wave )  Modified Sine Wave จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมาก โดยจะมีเสียงครางเกิดขึ้นที่ตัวมอเตอร์  อินเวอร์เตอร์ชนิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยม(Modified sine wave) ราคาค่อนข้างถูก หาซื้อง่าย ใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์จะไม่เหมาะสมเนื่องจากมีค่าความสูญเสียสูง เกิดความร้อนทั้งที่ตัวมอเตอร์สูง และอินเวอร์เตอร์ก็มีความร้อนเกิดขึ้นสูงด้วย จะสิ้นเปลืองพลังงานมากหรือถึงขั้นเสียหายทั้งมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้นิยมใช้กันมาก เนื่องจากราคาถูกหาซื้อง่าย มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทย และผลิตต่างประเทศนำเข้ามาขายในประเทศไทย ส่วนการหาซื้อมาใช้ควรพิจารณาเรื่องการรับประกันสินค้า และการซ่อมว่ามีอะไหล่ซ่อมได้จริงหรือไม่ อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้นิยมใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ทีวี หรือไว้ชาร์จไฟมือถือ

แบตเตอรี่ ที่ใช้กันส่วนมา ก็แบตเตอรี่ รถยนต์กับ Battery Deep Cycle

 Battery Deep Cycle ข้อดี มีคุณสมบัติคือเก็บประจุไว้ได้มากและสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นาน เหมาะสำหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมันถูกออกแบบมา ให้ใช้กับรถยกไฟฟ้าหรือ UPS หรือระบบโซล่าแผ่นตะกั่วทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบจะ หนากว่ามากๆมันจะสามารถทนต่อการจ่ายโหลดนานๆได้ดีกว่า เหมาะสำหรับงาน ที่ใช้คือกลางวันชาร์จไฟแล้วกลางคือจ่ายโหลดนานๆ เช่น ระบบโซล่าเซลล์ ข้อเสีย คือน้ำหนักมาก ราคาแพงหาซื้อได้ยากมีฉะเพราะกลุ่มของผู้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์กลุ่มทำระบบสำรองไฟ

 

Battery รถยนต์ ข้อดี คือราคาถูก แบตเตอรี่รถยนต์สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณมากๆ ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น จ่ายไฟให้มอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ และสามารถเริ่มชาร์จประจุเก็บได้ทันทีเมื่อรถยนต์เริ่มแล่นออกไป ข้อเสีย ไม่สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นาน จน แบตเตอรี่ หมดแผ่นตะกั่วจะงอและ แผ่นตะกั่วจะเสียเร็วมากๆ เช่น จอดรถแล้วลืมปิดไฟปล่อยให้ไฟหมดแล้วจิ้มแบตเตอรี่ สตาร์ทเครื่องอีกไม่นานแบตเตอรี่ก็จะเสีย จึงไม่เหมาะนำมาใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 ดูแลส่วนไหน คือการดูแลหลังการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลส่วนหนึ่งเราต้องหาศึกษาหลังการติดตั้งหากเป็นชุด ออนกริตเราต้องดูแล ส่วนไหนบ้าง

 ชุดออนกริต ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์กับ อินเวอร์เป็นอุปกรณ์หลักจุดที่เราต้องดูแลคือแผงโซล่าเซลล์เราต้องหมั่นแลความสะอาด อย่าให้มีฝุ่นใบไม้ปิดบังแผนพลังงานแสงอาทิตย์ หากมีกิ่งไม้บดบังให้ตัดออกส่วนอินเวอร์ไม่ต้องดูแลอะไรมาก

สนใจข้อมูลติตต่อ 0811302524,0850865464 นรินทร์

BANNASOLAR@GMAIL.COM

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้านพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านให้ความสนใจกันมาก โดยหัวใจหลักของระบบคือ.

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด mono crystalline , poly crystalline 10W 20W 30W 40W 50W 80W 100W 120W 150W 250W 300W 320W สั่งผลิต

น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์

น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์

สวย ประหยัด ได้ประโยชน์ ทั้งงานจัดสวนและจัดสระนำครับ ด้วยน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ รูปทรงแผงโซล่าเซลล์แปลๆก็มี ชนิดหัวน้ำพุก็หลากหลายครับแถมมาให้ด้วย

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราครับ ได้แก่ โคมไฟพร้อมเสาไฟฟ้าตามถนน 10 W,20 W,30,40W ออกแบบตามต้างการ

อุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าเซลล์หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ Deep Cycle,เครื่องแปลงไฟ ฯลฯ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รวมสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ยอดนิยมที่มีผู้สั่งซื้อมายมายจากของร้านบ้านนาโซลล่าเซลล์ โดยมีตัวอย่างให้ชม