แผงโซล่าเซลล์

 

เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline Silicon หรือ Mono Crystalline Silicon ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่นที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 1843 และได้รับรองมาตรฐาน IEC 61215 Crystalline silicon terrestrialphotovoltaic (PV) modules-Design qualification and approval รับรองมาตรฐาน มอก. 2580 และได้รับรองมาตรฐานIEC 61730 Photovoltaic (PV)module safety qualification โดยมีรายงานผลการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และได้รับการรับ ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS18001:2007,TISI18001:2011


แผงโซล่าเซลล์ 5     W ราคา        สั่ง1-10 แผ่น  300    บาท       สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 10   W ราคา     สั่ง1-10 แผ่น    600     บาท        สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 20  W ราคา        สั่ง1-10 แผ่น  950     บาท        สั่งซื้อ10 ขึ้นไป ลด 3%

แผงโซล่าเซลล์ 50  W ราคา